תנאי השימוש

הוראות כלליות

1.1. המוכר, מצד אחד, והקונה, MARKETPLACE (החנות), וכל אדם שקיבל את תנאי הסכם ההצעה הפומבית הזו, מאידך גיסא, להלן ביחד 'הצדדים', התקשרו בהסכם הצעה ציבורית זו (המכונה להלן 'ההסכם') המופנה למספר בלתי מוגבל של אנשים. זוהי ההצעה הפומבית הרשמית שנכרתה בין המוכר והקונה כחוזה למכירת סחורות, שתמונותיהן מפורסמות בחלק המתאים של selluxury.com. בכוונת המוכר למכור את הסחורה באמצעות אתר selluxury.com. ברכישת הטובין, מקבל הקונה את תנאי הסכם זה כדלקמן:

1.2. רגע קבלתו המלאה וללא תנאים של הקונה את הצעת החנות (SELLUXURY.COM) להתקשר בחוזה אלקטרוני למכירת טובין ייחול לאחר תשלום מוצלח של הקונה על ההזמנה על פי תנאי הסכם זה, במחירים שצוינו באתר selluxury.com.

1.3. הרגע בו שולח המוכר את הסחורה שנמכרה ייחשב לרגע בו המוכר מקבל באופן מלא וללא תנאי את ההצעה של החנות (selluxury.com) להתקשר בחוזה מכירה אלקטרוני של הטובין על פי תנאי הסכם זה.

2. מושגים והגדרות

2.1. בהצעה זו, אלא אם ההקשר מחייב אחרת, למונחים הבאים יש את המשמעויות הבאות:

'סחורה' - בגדים, נעליים, תיקים, תכשיטים ואביזרים אחרים;

'החנות'- המתווך בין הקונה למוכר, איש מורשה המבטיח את מקוריות כל הטובין המוצגים באתר selluxury.com, פלטפורמה מקוונת לפרסום מודעות פרטיות ומכירת פריטי מותגים חדשים או יד שנייה על ידי ביצוע עסקה אלקטרונית;

'מוכר' – אדם פרטי או ישות משפטית שמוכר את הסחורה המוצגת בחנות האתר selluxury.com בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

'קונה' - אדם פרטי או ישות משפטית אשר התקשרה בהסכם עם חנות selluxury.com בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

'הזמנה' - רכישת טובין, שבוצעה על ידי הקונה באמצעות עגלת הקניות באתר selluxury.com;

'לקוח' - אדם פרטי או ישות המשתמשת בשירותים הניתנים על ידי החנות selluxury.com;

3. נושא ההסכם

3.1. המוכר מתחייב להעביר את הסחורה הנמכרת לבעלות החנות, והקונה מתחייב לשלם ולקבל את הטובין על פי תנאי הסכם זה.

הסכם זה מסדיר מכירה ורכישה של מוצרים באתר החנות, לרבות:

 • הבחירה מרצון של הקונה מהחנות;
 • רישום ההזמנה העצמאי של הקונה מהחנות;
 • תשלום הקונה בגין ההזמנה שבוצעה בחנות;
 • הזמנת הטובין וביטולה;
 • החזר ההזמנה;
 • עיבוד ההזמנה והעברה לבעלות הקונה על פי תנאי הסכם זה;
 • שליחה מרצון של מוצרים על ידי המוכר לכתובת החנות.

4. מיקוח

4.1. לקונה הזכות להציע הצעות ישירות למוכר. המחיר המוצע יהווה לא פחות מ -50% מהערך המצוין.

4.2. המוכר רשאי לדחות, להתעלם או לקבל את הצעת הקונה.

4.3. הטובין מההצעה שמתקבלת על ידי המוכר יהיו זמינים בעגלת הקניה של הקונה למשך 24 שעות מרגע קבלת ההצעה. לאחר תום התקופה שצוינה, יפוג תוקף ההצעה המאושרת, והסחורה תוסר מעגלת הקניה של הקונה.

5. שמירת טובין

5.1. אפשרות שמירה קיימת עבור מוצרים המסומנים כ-"מוכנים למשלוח".

5.2. על מנת לבצע שמירה, יחויב הקונה לבצע תשלום מקדמה של 5% מסך העלות של הטובין.

5.3. תקופת הפדיון של היתרה היא עשרים (20) / שישים (60) ימים מיום התשלום הראשון.

5.4 במקרה בו הקונה אינו מסוגל לשלם את הסכום הנותר, או במקרה בו הקונה מבטל את ההזמנה או מחזיר את הסחורה, סכום התשלום הראשוני לא יוחזר.

5.5. הסחורה תישלח לקונה לאחר קבלת התשלום במלואו.

6. הערות/תגובות ותקשורת ישירה עם המוכר

6.1. לקונה הזכות לבקש מידע נוסף אודות הטובין באמצעות הערות/תגובות בדף המוצר.

6.2. הקונה והמוכר מתחייבים לציית לכללי התגובה הבאים על הסחורה באתר:

 • חל איסור על שימוש בנתונים אישיים (מספרי טלפון, כתובות וקישורים לאתרים אחרים);
 • חל איסור לשכפל את אותה הערה;
 • חל איסור על הערות ספאם;
 • חל איסור על תגובות עלבון וחילול.

ציות לכללי הדיון יבטיח את פרסום תגובתך.

7. הליך ההזמנה

7.1. לקונה הזכות להזמין כל מוצר המוצג בחנות וזמין במלאי על ידי תשלום עבור הסחורה באמצעות עגלת הקניות באתר החנות.

7.2. במקרה של סחורה שאינה זמינה במלאי, תחזיר החנות באופן מיידי את מלוא הסכום לקונה.

8. תשלום

8.1. הקונה רשאי לשלם עבור ההזמנה באמצעות מערכת התשלומים ב-PayPal או בכרטיס אשראי.

8.2. מטבע התשלום העיקרי עבור המוצרים הוא הדולר האמריקאי (דולר ארה'ב).

8.3 התשלום למוכר עבור הסחורה אשר נמכרה יבוצע בדולר ארה'ב לחשבונו האישי של המוכר, כמפורט בחשבונו האישי באתר, מיד לאחר אימות מקוריות הטובין.

8.4. תשלום עבור סחורות המתפרסמות עם הסימן 'ניתן להחזיר' יבוצע בהתאם לתנאי מדיניות ההחזרה (עד שבעה ימים מקבלת ההזמנה על ידי הקונה).

9. שמירת טובין

9.1. הקונה יחויב בתשלום מקדמה של 5% מסך העלות של הסחורה.

9.2. תקופת הפדיון של הסכום הנותר היא 60 יום ממועד התשלום הראשון.

9.3. במקרה בו הקונה אינו מסוגל לשלם את הסכום הנותר, או במקרה בו הקונה ביטל את שמירת הטובין או החזיר את הסחורה, סכום המקדמה לא יוחזר.

9.4. הפריט יישלח לקונה רק לאחר קבלת התשלום במלואו.

9.5. שמירת טובין תתבצע רק בתשלום באמצעות כרטיס אשראי או PayPal. לא יתקבל תשלום במזומן עבור שמירת טובין.

10. מכירה מיידית

10.1. על מנת לקבל הצעת מחיר משוערת, יש למלא טופס באתר או לשלוח תמונות באמצעות קישור מהיר לשליחת תמונות באמצעות Viber / WhatsApp / Telegram / Facebook.

10.2. המוכר נדרש לספק מידע מהימן אודות המצב הכללי של הסחורה ותצלומים מפורטים של כל הפגמים והליקויים הקיימים.
אם הסחורה עברה ניקוי יבש או צביעה, המוכר חייב לציין זאת בעת הגשת הבקשה להצעת מחיר.

10.3. אי התאמה בין הטובין בפועל לבין המצב המוצהר עלולה לגרום לביטול העסקה או לירידה בערך שהוצע בתחילה על ידי Selluxury.

10.4. הצעת המחיר מבוססת על מצב המוצר, הרלוונטיות של הדגם שלו, כמו גם העלות הממוצעת של המוצר בשוק המשני.

10.5. המוכר זכאי לקבל או לדחות את ההצעה. במידה והמוכר יקבל את הצעתנו, המוכר מחויב, תוך 60 יום ממועד קבלת הצעת המחיר, למסור את הסחורה ל- Selluxury לצורך אימות והערכת מצבה.

10.6. בעצם שליחת הסחורה ל-Selluxury, המוכר מצהיר ומבטיח את מקוריותה.

10.7. מקוריות ותאום למצב המוצהר נקבעים על ידי מומחי Selluxury רק עם קבלת הטובין.
אם יתברר שהסחורה שהתקבלה מזויפת, היא תוחזר למוכר על חשבונו. בנוסף, יחויב המוכר בכיסוי עלות הבדיקה בסך של $35 ליחידה או $135 עבור מוצרי מותגים מסוימים כמו הרמס / רולקס / פטק פיליפ / ואן קליף אנד ארפלס / טיפני ושות'. / צ'ופרד.
SELLUXURY שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרכישת מוצרים מסוימים מבלי לספק כל הסבר.

10.8. לאחר אימות מקוריות הטובין, התשלום יתבצע באופן מיידי לחשבון האישי של המוכר כפי שמצוין בפרופיל האישי שלו באתר.

11. שירותי אימות


11.1. תעודת מקוריות ניתנת רק עבור הטובין המוכרים כמקוריים. במידה ויתברר בסוף הבדיקה שהסחורה של הלקוח מזויפת, ללקוח תהיה הזכות לבקש מסמכים נוספים שעשויים להידרש לפתרון המחלוקת ללא חיובים נוספים. כל מסמך המשמש לפתרון מחלוקות, או כל מסמך אחר שמספקים המומחים שלנו לבקשות הנוספות של הלקוח, לא יאוחסן בשרת של החנות ולא יכיל קוד QR לגישה כללית באתר.

11.2. זמן הטיפול המשוער הינו 1-2 ימי עסקים. במידה והמומחים שלנו יצטרכו יותר זמן להשלמת ההזמנה, SELLUXURY שומרת לעצמה את הזכות להקצות זמן רב ככל שיידרש לטיפול בהזמנה (אך לא יותר מעשרה ימים נוספים מיום הבקשה).
משך זמן של יומיים (2 ימים) עד עשרה (10) ימים אינו נחשב לעיכוב בביצוע הבקשה ואינו נותן את הזכות לקבל החזר בגין עלות השירות.

11.3. תוצאת בדיקת האימות של SELLUXURY הינן לפי דעת המומחים שלנו - 'מקורי' או 'מזויף'. דעה זו היא ללא כל התחייבות משפטית והיא לא תיחשב כבעלת התחייבות כזו.

11.4. מומחי SELLUXURY אינם חושפים שיטות אימות. שיטות האימות הן הקניין הרוחני שלנו.

11.5. מחלוקת מצד הלקוח עם דעת המומחים שלנו לא תהווה סיבה לבקשת החזר עלות הבדיקה. ללקוח הזכות לבחון את הטובין מחדש על ידי צד שלישי.

11.6. הלקוח מחויב לספק את כל התמונות הנדרשות לאימות. אי מסירת כל הצילומים הנדרשים אינה מזכה את הלקוח בהחזר עלויות הבדיקה.
SELLUXURY מאפשרת עד עשרה (10) ימים לקבלת תמונות נוספות המבוקשות לאימות. במידה והתמונות לא תתקבלנה בתוך עשרה (10) ימים, הבקשה תידחה, ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.

11.7. לאחר השלמת האימות לא ניתן יהיה לקבל החזר עלויות הבחינה אלא אם יאושר על ידי SELLUXURY.
החזרים יבוצעו רק במקרה שהמומחים שלנו אינם מסוגלים לאמת את הטובין.

12. משלוח הסחורה שנמכרה


12.1. משלוח המוצרים שנמכרו יתבצע על פי שיקול דעתו של המוכר: באמצעות שליח SELLUXURY, או באמצעות חברות הדואר 'נובה פושטה', FEDEX, או 'אקו פוסט', בהתאם למדינת המוכר. עלות משלוח זה משולמת על ידי החנות.

12.2. על מנת לקבל החזר של עלות המשלוח, יידרש המוכר לספק באופן אלקטרוני העתק של הקבלה כולל מספר המעקב של המשלוח.

12.3. לאחר קבלת הטובין על ידי החנות, המוכר אינו רשאי למשוך את הסחורה או לבטל את העסקה, אלא אם כן מוצרים אלה נשלחו למכירה באמצעות שירות הקונסיירז '.

12.4. תשלום כל דמי מכס הנדרשים הינו באחריות המוכר.

12.5. כל ההזמנות יוכרזו במחיר רכישה מלא ויצוינו כ'משומש'.

13. משלוח ההזמנה


13.1. על המוכר לשלוח את הטובין שנרכשו על ידי הקונה לכתובת החנות על מנת לבדוק את התאמת מצבם ומקוריותם, ולאחר מכן תשלח החנות את הסחורה לקונה.

13.2. משלוח ההזמנה מתבצע על ידי שליח SELLUXURY או באמצעות חברות הדואר 'נובה פושטה', 'FEDEX' או "אקו-פוסט" בהתאם למדינת הקונה.

13.3. החנות מכסה את עלות המשלוח לכל מקום בעולם.

13.4. הקונה הוא האחראי הבלעדי לתשלום כל החובות הנוספים הנדרשים על ידי המכס.

14. זכויות וחובות הצדדים


14.1. המוכר מתחייב:לספק מידע אמיתי על מצב הסחורה שיפורסם בחנות;
לאשר את העסקה במועד;
להודיע לחנות באמצעות חשבון האישי באתר במקרה של היעדר מלאי של הסחורה;
לשלוח את הסחורה שנמכרה לאחת מכתובות החנות במועד.

14.2. המוכר זכאי:לבטל את העסקה לפני שליחת הסחורה;
לבקש החזרת סחורה בכל עת עבור המוצרים עם האפשרות "מוכן למשלוח" שטרם נמכרו בעת הבקשה.

14.3. הקונה מתחייב:
לקבל הזמנה לפי תנאי הסכם זה במועד. החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את התנאים להחזרת ההזמנה אם החבילה לא נאספה בכוונה על ידי הקונה תוך ארבעה עשר ימים מיום הגעתה לסניף הדואר שצוין על ידי הקונה;
לשלוח את הסחורה בחזרה תוך חמישה (5) ימי עבודה בעת הגשת בקשה להחזרת ההזמנה.

14.4. לקונה הזכות:
לבטל את ההזמנה לפני שליחת הטובין על ידי המוכר / החנות. אם הסחורה נשלחה, לא ניתן לבטל את ההזמנה;
להגיש בקשה להחזרת כל טובין המסומנים כ-"מוכנים למשלוח" תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת הטובין;
לבטל כל הזמנה של סחורה מבלי לקבל החזר של תשלום המקדמה;
לבקש אימות נוסף של מקוריות הטובין שנרכשו על ידי הקונה מאדם שלישי הרשום באופן רשמי באתר.
במקרה שהבדיקה מאשרת שהטובין אינם מקוריים, לקונה הזכות לקבל החזר מלא בגין הרכישה מהחנות. (התקופה לביצוע אימות נוסף היא שנים-עשר (12) חודשים ממועד רכישת הטובין. לאחר תקופה זו, לא תישקל כל טענה בדבר מקוריות הסחורה.)

15. אחריות הצדדים


15.1. הצדדים אחראים לאי מילוי או מילוי פסול של תנאי הסכם זה באופן שנקבע בהסכם זה.

15.2. החנות תהיה אחראית על:
המקוריות של הטובין, מרגע העברת המוצרים הנמכרים על ידי המוכר לכתובת החנות;
שלמות הטובין של המוכר, מרגע העברתם לכתובת החנות;
ביצוע תשלומים למוכרים בזמן;
איסוף בזמן של פריטי הדואר שהתקבלו.

15.3. החנות לא תהיה אחראית על:
תוכן ואמיתות המידע שמסר הקונה בעת ביצוע הזמנה;
עיכובים והפרעות באספקת השירות (טיפול בהזמנה ושליחת הטובין) המתרחשים מסיבות שאינן בשליטתה (אספקת הטובין על ידי המוכר או קבלת ההזמנה על ידי הקונה);
תקינות הטובין לפני הגעתם לכתובת החנות (למעט בשיטת המשלוח 'שירות קונסיירז' ' של SELLUXURY);
שלמות הטובין, במקרה שהמוצרים לא עברו את בקרת האיכות של החנות והוחזרו למוכר.

15.4. הקונה, תוך שימוש בגישה הניתנת לו דרך אתר האינטרנט, יהיה אחראי באופן עצמאי לכל פגיעה שנגרמה ממעשיו (באופן אישי, גם אם אדם אחר השתמש בפרטי כניסתו למערכת) לאנשים או לרכושם, לישויות משפטיות, למדינה או לעקרונות מוסריים.

15.5. במקרה של כוח עליון, יהיו הצדדים פטורים מלמלא את תנאי הסכם זה. לעניין הסכם זה, כוח עליון פירושו כל אירוע בעל אופי יוצא דופן ובלתי צפוי, המונע או מפריע באופן אובייקטיבי את ביצוע הסכם זה ואת התרחשותו ואשר הצדדים אינם יכולים למנוע באמצעים סבירים.

15.6. הצדדים יעשו כל מאמץ לפתור חילוקי דעות אך ורק באמצעות משא ומתן.

16. ביטול העסקה

16.1. סיבות לביטול העסקה:
היעדרותו של הקונה בכתובת המסירה המצוינת בהזמנה. כתוצאה מכך, הסחורה תוחזר לכתובת החנות. במקרה זה, התשלום עבור שירותי השילוח לשני הכיוונים ינוכה מהסכום שהעביר הקונה עבור רכישת הטובין. שאר הסכום יוחזר לקונה על בסיס בקשתו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני ל- info@selluxury.com. הקונה יישא בכל העלויות הכרוכות בהחזרה ובכל המרת מטבע.
טובין מזויפים או מוצרים שאינם תואמים את התיאור שמסר המוכר בעת הפרסום (גודל לא נכון, צבע, הרכב החומרים וכו')
אם לאחר בדיקה של החנות הסחורה שנמכרה תתברר כלא מקורית, הסחורה תוחזר למוכר על חשבונו, כולל עלויות בדיקה שנעות בין $35 ל- $135 (דולר ארה"ב), בהתאם למותג וסוג הסחורות. אלה יישלחו לכתובת המצוינת על ידי המוכר בפרופיל האתר מיד לאחר קבלת התשלום.

17. תנאים נוספים


17.1. החנות שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בהסכם זה באופן חד צדדי.

17.2. הקונה יהיה אחראי על דיוק המידע שצוין בעת ביצוע הזמנה. בעת ביצוע הזמנה ולאחר מכן בעת התשלום עבור הסחורה, הקונה מספק לחנות את הסכמתו ללא תנאי לאיסוף, טיפול, אחסון ושימוש בנתונים אישיים, על פי חוק אוקראינה בנושא הגנה על פרטים אישיים.

17.3. התשלום של הקונה עבור ההזמנה שמוצעת בחנות יפורש כהסכמה מלאה של הקונה לתנאי הרכישה והסכם המכר (הצעה פומבית).

17.4. המידע המסופק על ידי הקונה והמוכר הינו חסוי. החנות פועלת כמתווך בין הצדדים ומשתמשת במידע אודות הקונה והמוכר אך ורק לצורך טיפול בהזמנה, שליחת הודעות, אספקת טובין וביצוע התשלומים.

18. נוהל החזרת פריטים במצב טוב

18.1. עלות החזרת הטובין לכתובת החנות הינה על חשבון הקונה.

18.2. במקרה בו הקונה יחזיר את הפריטים במצב טוב, החנות תחזיר את הסכום ששולם עם קבלת הטובין על בסיס מדיניות ההחזרה.

18.3. תקופת החזרת הטובין היא שבעה (7) ימים מיום קבלת הזמנת על ידי הקונה.

19. שירות הקונסיירז'


19.1. למוצרים שהועברו לחנות בשירות הקונסיירז' למכירה באתר לא תהיה תקופת תוקף והמוכר רשאי לבקש את החזרתם בכל עת בתנאי שהסחורה לא נמכרה עד לעת הגשת הבקשה להחזרה.

19.2. הסחורה שנמשכה על ידי המוכר תוחזר באופן מיידי לכתובת המוכר המצוינת בחשבונו האישי באתר.

19.3. משלוח והחזרת מוצרים בקטגוריית 'שירות קונסיירז' ' הינם ללא תשלום.

19.4. זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל המידע והתכנים הזמינים באתר שלנו ובדפים שלנו ברשתות החברתיות (פייסבוק, אינסטגרם), כולל כל טקסט, גרפיקה, תמונות, לוגו, סמלים, קטעי אודיו ווידאו, הינם רכושה של SELLUXURY. כל הזכויות מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים וחוקי קניין רוחני אחרים. אוסף כל התכנים באתר הינו רכושו הבלעדי של SELLUXURY.

20. משך ההסכם


20.1. חוזה אלקטרוני ייחשב כתקף מהרגע בו הקונה משלם עבור הטובין, והמוכר משיב לאישור המכירה ועד לרגע בו המוכר מקבל תשלום עבור הסחורה שנמכרה.

20.2. לא ניתן לסיים הסכם זה לפני תאריך התפוגה.תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
במקרה של שאלות נוספות לגבי הסכם זה, אנא פנו אלינו דרך info@selluxury.com.